dijous, 23 de juny de 2011

Aprendre a fer

A partir de la invenció de la escriptura, la transmissió del coneixement ha estat en mans de la lletra impresa. Però a aprendre s’apren fent, per la practica i veient als que en saben. A l’escola hem d’introduir més aprenentatges practics, manuals, en contacte directe amb la realitat física. En l’era de la societat del coneixement i de les fonts d’informació virtuals, com internet,  pot semblar anacronic propiciar un altre tipus d’aprenentatge, però és el que ens conecta més bé amb les propies possibilitats i ens dona més satisfaccions, les de fer alguna cosa amb un fi i uns objectius tangibles.
Fer horts escolars, construir, cuinar, publicar, investigar... són algunes de les tasques que més poden lligar amb aquest tarannar. Lligat amb això està l’alfabetització ambiental. Conèixer el medi ens ha de permetre una més gran autonomia i seguretat en les nostres relacions amb l’entorn i recuperar la sabiduria popular i dels oficis, per exemple. Fer un taller de cuina o investigar els oficis dels pares dels alumnes poden ser bons motius per engrescar els nanos.

En aquesta entrevista a Roger Schank aboga per aquest traspas a l'acció en educació. Ja està bé de llapis i paper!


Una altra entrevista amb l'Schank, però escrita, i molt bona a: http://kindsein.com/es/21/1/485/

on diu, per exemple: ROGER SCHANK: Los colegios son guarderías, y no muy buenas.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada