dimecres, 7 de maig de 2014

EMOCIONS, COACHING I PENSAMENT A LA TUTORIA

Un treball de Lídia Saavedra Cabrera

Reprodueixo alguns fragments de la introducció com a presentació d'aquest treball-proposta activa d'educació emocional a les aules:

El treball que es presenta és una proposta sobre la tutoria i com treballar-la. Un recurs més per la tasca docent, que incideix en la manera de comunicar-nos amb els nens, donant importància a les preguntes i deixant que siguin ells els que es qüestionin les coses i intentin arribar a les conclusions. És un treball
d’apropament a l’alfabetització de les emocions a través d’activitats i dinàmiques de grup. El treball de la motivació a partir de contes, metàfores i treball sistemàtic sobre com enfoquen els nens la seva feina i les seves tasques d’estudi en el seu dia a dia.
La poca cohesió entre el grup, les ganes de cridar l’atenció d’alguns alumnes i la poca regulació a nivell emocional d’alguns d’aquests alumnes, em varen dur a endinsar-me en el treball de l’educació emocional entre d’altres.(...)

L’objectiu del treball va ser el de fer una proposta que contemples tota una sèrie d’aspectes (ed. emocional, resolució de conflicte...) per tal de millorar les relacions dins l’aula, i per tal de treballar tota una sèrie d’habilitats que emergien com a necessàries per a la bona convivència.(...)

La proposta que faig consta d’una primera part teòrica i conceptual, on s’especifica les competències que caldria treballar, el paper del tutor, també s’emmarca el tema de l’educació emocional, la intel·ligència, el coaching i la importància de les preguntes en la construcció de la persona, les metàfores...
I una segona part (annexos) on s’emmarca la proposta, a través d’activitats específiques per desenvolupar unes capacitats que ajudin als nens/nenes en el creixement personal partint de tres grans blocs (les emocions, el coaching i el pensament). Aquesta part és la que he aplicat a la tutoria, i sobre la qual en faig la valoració.

Aquesta proposta va adreçada a fer un treball personal i introspectiu per part del nen, una mirada a sí mateix per reconèixer-se, acceptar-se, estimar-se i millorarse. Per exemple en les situacions de conflicte d’un nen amb els seus companys, jo vull que centri l’atenció en: “què puc fer jo?” per tal que aquesta situació no sigui conflictiva? Sempre, cadascú a nivell personal pot fer-hi alguna cosa, però si ens centrem en el que fan o deixen de fer els altres, podem caure en la temptació de dir que el que ha succeït és culpa dels altres i que no podem fer-hi res (...)

Com diu la Lídia:
  • No disposar de recursos per resoldre les situacions quotidianes, ser analfabet emocional pot ser una discapacitat tant o més greu que qualsevol altra.
  • Avui en dia es sabut que la majoria de les habilitats que ens porten a una vida plena són emocionals i no intel·lectuals. Aprendre a regular les emocions pròpies i les dels que ens envolten hauria de formar part del currículum a les escoles.
  • Plató citat per De Andrés (2005) ja deia “la disposició emocional de l’alumne determina la seva habilitat per aprendre”

Si hi ha llum a l’ànima, tindrà bellesa la persona,
Si té bellesa la persona, hi haurà harmonia a casa,
Si hi ha harmonia a casa, hi haurà ordre a la nació,
Si hi ha ordre a la nació, hi haurà pau al món.
Proverbi xinès

BAIXA EL DOCUMENT EN 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada