dijous, 26 de març de 2015

INTERNET I LA RECERCA A CEGUES

Sant Google és el referent de la recerca d'informació a Internet. Quant es demana als alumnes d'una escola o institut de fer un treball de recerca, sovint es tracta de posar al cercador el tema que es busca i, si es té voluntat i es volen fer bé les coses, contrastar la informació de diferents pàgines i fer un resum. Això quan, com passa moltes vegades, no es fa directament un retalla-enganxa amb el primer que es troba i avall. La informació està a Internet per saquejar-la i punt. Per traslladar-la. No per sospesar-la, mirar-la amb sentit crític i treure alguna conclusió pròpia. Si és cert que la informació ja està disponible a Internet, no és menys cert que aquesta disponibilitat  no justifica l'acceptació apriorística de la informació oferida. Tota informació és tendenciosa. És ideològica. I és només una visió esbiaixada del coneixement. Una interpretació. Vendre la informació com un producte acabat i estàndard, disponible de manera neta i asèptica als prestatges del supermercat dels bits és una forma ladina de vendre l'acriticisme com a forma de vida i de sotmetiment. La realitat és aprehensible i comprensible des de les diferents mirades. No hi ha una única mirada. 
S'arriba fins i tot al punt de que els alumnes que es pregunten per sí mateixos alguna qüestió, creuen que la forma natural de buscar la resposta és en un cercador a Internet en comptes de fer una recerca experimental pròpia. Ja està tot fet, només cal buscar-ho al cercador. No sembla un bon sistema d'aprenentatge ni d'utilització de la sacrosanta informació, terme deformat i reduït a una funció utilitària, assimilable al coneixement. Fent subsidiari el coneixement de la informació passiva, sense plantejament possible de creació i recreació d'aquest coneixement. Tornem als temps de la Bíblia, només que ara és molt més extensa... i poderosa.
Així, no es contextualitza ni se li dona un sentit al coneixement, que només té sentit com a acumulació de bits d'informació. El coneixement ha de partir de necessitats concretes, de dubtes, d'estímuls que diu en Wagensberg, que impulsin la recerca a través de la informació que puguem recollir per a la seva re-interpretació i resolució de les contradiccions trobades.
Fer recerca "a cegues" a Internet d'informació sobre el renaixement, Leonardo Da Vinci o el sistema excretor no informa a ningú, no dona un significat real, viscut, necessari. Tot està fet, donat, com un farciment de continguts que només cal repetir. Només un tractament des de la significativitat, des d'allò viscut que obre les portes de la problematització, la resolució de les contradiccions que porta la realitat viscuda amb les seves múltiples incoherències aparents, pot aportar vertader creixement i desenvolupament personal. Joia de viure i de conèixer.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada