dimarts, 4 d’octubre de 2016

ESPAI D'EXPERIMENTACIÓ I TREBALL AUTÒNOM

Aquest curs m'he proposat muntar un espai d'experimentació i treball autònom, de descobriment, durant les estones de treball amb mig grup de que disposo. Aquesta em sembla la millor manera d'assajar aquest tipus de propostes a les que no estem acostumats, ni els alumnes ni els mestres i en les que podem anar provant quines són les coses que funcionen i quins són els nostre límits: organitzatius, d'autonomia i d'aprenentatge creatiu: cap a on ens porta la nostra evolució personal. És un regal que ens fem per afrontar l'educació des d'una perspectiva més lliure i natural. Què volem fer, què ens atreu, a què ens atrevim, com reaccionem a la llibertat...
Començarem les propostes una a una, complementades amb un racó de fitxes d'activació de la intel·ligència, autònom i autoavaluatiu.
  • Racó de mesures: Un racó amb un cosi ple d'instruments de mesura que ells han d'explorar i escollir quins volen utilitzar per fer diferents reptes. De reptes n'hi ha de dos tipus: proposats pel mestre en unes fitxes o proposats pels propis alumnes a ells mateixos i als companys, en unes fitxes que generen ells mateixos.
  • Racó de teatre: petites obres que han de representar o crear obres a partir de situacions donades, començant per la creació de personatges i la creació del guió en grups de 10 nens.
  • Racó dels experiments: A partir de la recerca a la biblioteca de llibres amb experiments han d'escollir un i portar-lo a terme entre varies persones, fent una cartolina mural on expliquen el que, com i amb què fan l'experiment i les conclusions a les que arriben. L'exposició es fa davant de la classe i s'avalua en part per ells mateixos, en part per la resta de la classe i en part per mi. Es poden fer tants experiments com vulguin.
  • Racó de fitxes de treball de la intel·ligència. Racó de treball autònom a escollir entremig d'altres racons.
  • Racó de construcció i d'invents i màquines boges. Amb materials reciclats aportats pels propis alumnes i per mi mateix, poden projectar i dur a terme diferents circuits amb bales, màquines, maquetes, representacions plàstiques, etc.
  • Racó de projectes: a partir d'un objecte d'investigació proposat pel mateix alumnes, aquest ha de plantejar-se preguntes i un repte relacionat amb el projecte en sí.
  • Racó de gravació: d'entrevistes, contes, poemes, còmics,... Per fer-ho possible els alumnes, en grups màxims de quatre, poden disposar d'una sala propera a la classe on hi ha molt més silenci i tots els elements necessaris per fer la gravació i la edició de só.
La presentació i posada en marxa dels diferents racons es fa durant una sessió en mig grup i els alumnes han de planificar abans de cada sessió quins són els objectius generals i els de cada sessió. 10 minuts abans d'acabar la sessió s'ha de revisar el compliment de les expectatives de la sessió i fer una crítica constructiva que ens serveixi per ajustar millor la propera sessió; la valoració.
Una de de les dificultats principals d'aquests tallers és la manca de continuïtat. Només es poden fer un cop per setmana durant una hora, la qual cosa limita molt el seguiment dels projectes i una estructuració natural, podríem dir orgànica, dels mateixos.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada