diumenge, 21 de juny de 2015

CAPACITAT=CLASSIFICAR

A les escoles es senten sovint molts missatges-idees rancis i classificadors. Un dels més típics té a veure amb una pretesa qualitat de la ment humana anomenada CAPACITAT. Els nens tenen o no tenen capacitat per aprendre certes coses i a partir d'aquí se'ls va classificant en grups. La capacitat ja no depèn del moment maduratiu del nen, com promulguen les teories clàssiques i bàsiques de la psico-pedagogia, ni es desenvolupen a través d'ajudes específiques a cada alumne, sinó que simplement es té o no es té. És la teoria clàssica i classista de l'innatisme i el darwinisme social, on els que valen ho són per naixement i la societat funciona per classificació dels individus per fer funcionar el mateix ordre social jeràrquic, on és necessari que molts siguin mà d'obra barata i poc formada.
S'arriba a un grau d'explicitació d'aquest argument altament simptomàtic de ho arrelat que arriba a estar: a l'intercanvi d'informació amb els instituts aquests ens donen a primària una graella on hem de classificar els nens d'acord a les següents categories:

  1. Alumnes que poden i volen. Capacitat i actitud positives.
  2. Alumnes que volen, però manifesten certes dificultats. Capacitat però algunes dificultats.
  3. Alumnes que poden, però no volen. Capacitat però interès i actitud negatius.
  4. Alumnes que no poden i volen. Amb interès i esforç però dificultats d'aprenentatge.
  5. Alumnes que no poden ni volen. Retard d'aprenentatge greu i actitud negativa.
  6. Alumnes amb actitud i comportament molt negatius. Conductuals.

Aquesta classificació, lluny de tenir alguna funció o pretensió d'actuar sobre la base dels problemes de cadascú, és una classificació feta per homogeneïtzar grups i posar diferents barems a cada un, amb la idea de dirigir-los a destins diferents. Prima la classificació per sobre del desenvolupament individual.
No ens preguntem perquè els alumnes classificats en els apartats de NO VOLEN, NO PODEN o INTERÈS I ACTITUD NEGATIUS O MOLT NEGATIUS es troben en aquesta situació ni què cal fer per ajudar-los a sortir d'ella, a canviar-la.

http://www.ayudaparamaestros.com/2015/06/grandes-genios-que-alguien-no-supo-ver.html

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada