dimarts, 23 de juny de 2015

L'ÈXIT ESCOLAR VA LLIGAT AL NIVELL SOCIAL I ECONÒMIC

Es diu, però no prou vegades ni de forma prou convincent, com de passada, com un dels factors possibles de l'èxit o el fracàs escolar. Però és un dels factors clau. Un dels factors decisoris que expliquen perquè les expectatives dels progenitors influeixen tant decisivament en els resultats acadèmics dels fills.
El nivell social i econòmic determina aquestes expectatives de diverses maneres:

  • L'elecció de l'escola a la que aniran els fills, de manera que a més nivell econòmic i social més cura es tindrà de portar els fills a una escola on hi hagi gent del mateix nivell S-E i menys gent de nivells S-E inferiors. L'escola ha de complir uns paràmetres de formalitat, proximitat a l'entorn S-E, exigència i nivell acadèmic alt (encara que sigui de forma aparent).
  • El seguiment dels resultats escolars que fan els pares de nivell S-E alt (que no tant del procés educatiu i pedagògic) és per exigir un nivell de notes alt, encara que sigui fictici. Els pares amb nivell S-E baix solen tenir autoestima baixa i no fan gaire seguiment dels resultats escolars dels seus fills, assumint una certa transmissió del propi fracàs escolar.
  • Les experiències vitals i formatives que els pares ofereixen als seus fills fora de l'horari escolar són menys i de menor complexitat en el cas de nivell S-E baix.
  • La ocupació del temps d'oci també és diferent, amb una major part del temps sense ocupar per activitats variades i novedoses .
  • La quantitat de temps que passen els pares amb els seus fills és menor normalment en el cas de nivell S-E baix..
  • La seguretat que transmeten els pares als fills en quan als seus resultats acadèmics és un altre dels ítems a considerar i que varien. 
  • La importància que li donen i expliciten dels bons resultats dels seus fills.
  • L'ajuda que aportaran els progenitors al seguiment acadèmic i els resultats acadèmics dels seus fills. Si el fill és d'una família benestant normalment tindrà més seguiments i més ajudes que si és d'una família no benestant.
Es podrien aduïr altres arguments i raons a favor d'aquesta influència directa del nivell S-E en els resultats acadèmics, però el que hem resulta més evident és el tracte que he pogut tenir com a docent en centres amb alumnat de diferents nivells S-E, el tracte amb els pares respectius i els resultats de cadascú, que em fan inferir els punts esmentats més amunt.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada